Alla beställningar görs via CD@hassanbah.com.

CD:
Pris: 120:-

Kongoma:
Olika storlekar och utformande. Pris enligt överenskommelse. Alla kongomas är egen tillverkade. Pris enligt överenskommelse.

Djembe:
Olika storlekar och design. Pris enligt överenskommelse.